Izaberite faktore za kreiranje izveštaja

  • A1 - Podaci iz predistražnih postupaka i istraga
  • A2 - Podaci iz prvostepenih krivičnih postupaka
  • A3 - Podaci iz drugostepenih krivičnih postupaka
  • A4 - Statistički podaci o dužini trajanja postupaka
  • A5 - Posebni statistički podaci

Zahtev za izveštaj

A1 - Podaci iz predistražnih postupaka i istraga

Vremenski okvir
Od:
Do:

A2 - Podaci iz prvostepenih krivičnih postupaka

Vremenski okvir
Od:
Do:
Postupci po podnetim optužnicama:
Postupci po podnetim optužnim predlozima:

A3 - Podaci iz drugostepenih krivičnih postupaka

Vremenski okvir
Od:
Do:

A4 - Statistički podaci o dužini trajanja postupaka

Datum podnošenja krivične prijave
Od:
Do:
Datum podnošenja optužnice ili optužnog predloga
Od:
Do:
Datum podnošenja žalbe
Od:
Do:

A5 - Posebni statistički podaci

Vremenski okvir
Od:
Do: