Spisak predmeta

  • U tabeli je prikazan spisak svih predmeta, možete ih sortirati, filterisati i pregledati

Tabela predmeta

Redni broj Broj predmeta u JT Nadležno JT Nadležni prvostepeni sud Broj predmeta u prvostepenom sudu Preuzimanje
1 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
2 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
3 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
4 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
5 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
6 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
7 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
8 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
9 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
10 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
11 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
12 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
13 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
14 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
15 1234 hrthtry rteqtg qvrgv
16 66223 dasda2132-1 Sud VP JT Nis